Pravilniki in publikacije

Vse zahtevke za povračilo stroškov je potrebno oddati v skladu s Pravilnikom in na obrazcu skupaj z obvezno prilogo, kot je navedena na obrazcu.

Klubi, ki se želijo včlaniti v KZS, morajo poslati v celoti izpolnjeno pristopno izjavo, kopijo statuta kluba ter odločbo o vpisu v register društev.

Klube naprošamo, da za svoje tekmovalce ustrezno izpolnijo VSE rubrike registracijskega lista (ime in priimek, EMŠO, naslov, disciplino in telefonsko številko).

V kolikor tekmovalec v vaš klub prestopa iz drugega kluba, je potrebno poleg registracijskega lista poslati tudi izpisnico, ki jo izpolni klub, iz katerega tekmovalec izstopa. Če bo tekmovalec registriran prvič, je potrebno poleg registracijkega lista poslati tudi potrdilo o opravljeni licenci.

Izpolnjeno izpisnico potrebujejo tekmovalci, ki prestopajo iz enega tekmovalnega kluba v drugega. Brez potrjene izpisnice prestop ni mogoč.

Za konje, ki bodo tekmovali v tekoči sezoni, je potrebno na KZS poslati izpolnjen registracijski list. Za konje, ki so že bili registrirani, izpolnite prvo rubriko. Če je bil od zadnje registracije spremenjen lastnik, je potrebo priložiti kopijo strani iz IDja, kjer je vpisano novo lastništvo.

Če konj še ni bil registriran, je potrebno na registracijskem listu izpolniti drugo rubriko. Poleg tega je potrebno na KZS poslati tudi originalno knjižico ID in kopijo pedigreja, v kolikor ga konj ima. Lastništvo se vpisuje zgolj na podlagi predhodno vpisanega lastništva s strani Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev.

 

V vsakem primeru mora biti konj, ki se v Sloveniji nahaja več kot 30 dni, vpisan v Centralnem registru kopitarjev, tudi če je lastnik tujec. Vpis v register uredite na Inštitutu za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev v Ljubljani.